pETcoco-1大肠表达质粒

  • 货号:KL-ZL1676-2ug
货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
KL-ZL1676-2ug pETcoco-1大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -
货号 名称 规格
KL-ZL1676 pETcoco-1大肠表达质粒

2ug

原核抗性: 氯霉素Chl 克隆菌株: 大肠杆菌DH5α
The pETcoco expression vectors are designed to allow “on command” amplification of vector copy number from single copy (1–2 plasmid copies per cell) to medium copy (20– 50 per cell). The vector is maintained in the single copy state by utilizing the oriS and repE elements of the F episome together with the parABC partition determinants. The medium copy state is obtained by employing the RK-2 derived trfA replicator acting at oriV. The switch from single copy to medium copy status is achieved by inducing the expression of the trfA gene with arabinose. The dual replicon nature of these vectors promotes enhanced stability of recombinant plasmids and extremely low basal expression levels in the single copy state, while allowing robust target protein expression typical of the pET vectors. Unique restriction sites are shown on the circle map (below). The sequence is numbered relative to the start of T7 transcription at +1.

序列1 ggggaattgt gagcggataa caattcccct ctagaaataa ttttgtttaa ctttaagaag
61 gagatataag catgcatcac catcaccatc acggtgctag caaagaaacc gctgctgcga
121 aatttgaacg ccagcacatg gactcgccac cgccaactgg tgatgacgac gacaagagcc
181 cgggcgatcg catcgatgac gtccaggcgc gccacgtgcg tacggtttcg aagcttgcgg
241 ccgcaagcca gccagaactc gctccggaag atcccgagga tctttaatta acctcaggat
301 ttaaataacc taggccgcac tcgagcacca ccaccaccac cactgagatc cggctgctaa
361 caaagcccga aaggaagctg agttggctgc tgccaccgct gagcaataac tagcataacc
421 ccttggggcc tctaaacggg tcttgagggg ttttttgctg aaaggaggaa ctatatccgg
481 attggcgaat gggacgcgcc ctgtagcggc gcattaagcg cggcgggtgt ggtggttacg
541 cgcagcgtga ccgctacact tgccagcgcc ctagcgcccg ctcctttcgc tttcttccct
601 tcctttctcg ccacgttcgc cggctttccc cgtcaagctc taaatcgggg gctcccttta
661 gggttccgat ttagtgcttt acggcacctc gaccccaaaa aacttgatta gggtgatggt
721 tcacggccgc cgcaatgctt gcataatgtg gcctgtcaaa tggacgaagc agggattctg
781 caaaccctat gctactccgt caagccgtca attgtctgat tcgttaccaa ttatgacaac
841 ttgacggcta catcattcac tttttcttca caaccggcac gaaactcgct cgggctggcc
901 ccggtgcatt ttttaaatac tcgcgagaaa tagagttgat cgtcaaaacc aacattgcga
961 ccgacggtgg cgataggcat ccgggtagtg ctcaaaagca gcttcgcctg gctgatacgt
1021 tggtcctcgc gccagcttaa gacgctaatc cctaactgct ggcggaaaag atgtgacaga
1081 cgcgacggcg acaagcaaac atgctgtgcg acgctggcga tatcaaaatt gctgtctgcc
1141 aggtgatcgc tgatgtactg acaagcctcg cgtacccgat tatccatcgg cggatggagc
1201 gactcgttaa tcgcttccat gcgccgcagt aacaattgct caagcagatt tatcgccagc
1261 agctccgaat agcgcccttc cccttgcccg gcgttaatga tttgcccaaa caggtcgctg
1321 aaatgcggct ggtgcgcttc atccgggcga aagaaacccg tattggcaaa tattgacggc
1381 cagttaagcc attcatgcca gtaggcgcgc ggacgaaagt aaacccactg gtgataccat
1441 tcgcgagcct ccggatgacg accgtagtga tgaatctctc ctggcgggaa cagcaaaata
1501 tcacccggtc ggcagacaaa ttctcgtccc tgatttttca ccaccccctg accgcgaatg
1561 gtgagattga gaatataacc tttcattccc agcggtcggt cgataaaaaa atcgagataa
1621 ccgttggcct caatcggcgt taaacccgcc accagatggg cgttaaacga gtatcccggc
1681 agcaggggat cattttgcgc ttcagccata cttttcatac tcccaccatt cagagaagaa
1741 accaattgtc catattgcat cagacattgc cgtcactgcg tcttttactg gctcttctcg
1801 ctaacccaac cggtaacccc gcttattaaa agcattctgt aacaaagcgg gaccaaagcc
1861 atgacaaaaa cgcgtaacaa aagtgtctat aatcacggca gaaaagtcca cattgattat
1921 ttgcacggcg tcacactttg ctatgccata gcatttttat ccataagatt agcggatcct
1981 acctgacgct ttttatcgca actctctact gtttctccat acccgttttt ttggatggag
2041 tgaaaggagg aattcggggc aatcccgcaa ggagggtgaa tgaatcggac gtttgaccgg
2101 aaggcataca ggcaagaact gatcgacgcg gggttttccg ccgaggatgc cgaaaccatc
2161 gcaagccgca ccgtcatgcg tgcgccccgc gaaaccttcc agtccgtcgg ctcgatggtc
2221 cagcaagcta cggccaagat cgagcgcgac agcgtgcaac tggctccccc tgccctgccc
2281 gcgccatcgg ccgccgtgga gcgttcgcgt cgtctcgaac aggaggcggc aggtttggcg
2341 aagtcgatga ccatcgacac gcgaggaact atgacgacca agaagcgaaa aaccgccggc
2401 gaggacctgg caaaacaggt cagcgaggcc aagcaggccg cgttgctgaa acacacgaag
2461 cagcagatca aggaaatgca gctttccttg ttcgatattg cgccgtggcc ggacacgatg
2521 cgagcgatgc caaacgacac ggcccgctct gccctgttca ccacgcgcaa caagaaaatc
2581 ccgcgcgagg cgctgcaaaa caaggtcatt ttccacgtca acaaggacgt gaagatcacc
2641 tacaccggcg tcgagctgcg ggccgacgat gacgaactgg tgtggctgca ggtgttggag
2701 tacgcgaagc gcacccctat cggcgagccg atcaccttca cgttctacga gctttgccag
2761 gacctgggct ggtcgatcaa tggccggtat tacacgaagg ccgaggaatg cctgtcgcgc
2821 ctacaggcga cggcgatgga cttcacgtcc gaccgcgttg ggcacctgga atcggtgtcg
2881 ctgctgcacc gcttccgcgt cctggaccgt ggcaagaaaa cgtcccgttg ccaggtcctg
2941 atcgacgagg aaatcgtcgt gctgtttgct ggcgaccact acacgaaatt catatgggag
3001 aagtaccgca agctgtcgcc gacggcccga cggatgttcg actatttcag ctcgcaccgg
3061 gagccgtacc cgctcaagct ggaaaccttc cgcctcatgt gcggatcgga ttccacccgc
3121 gtgaagaagt ggcgcgagca ggtcggcgaa gcctgcgaag agttgcgagg cagcggcctg
3181 gtggaacacg cctgggtcaa tgatgacctg gtgcattgca aacgctaggg ccttgtgggg
3241 tcagttccgg ctgggggttc agcagccacc gggccgtcga ccaattctca tgtttgacag
3301 cttatcatcg aatttctgcc attcatccgc ttattatcac ttattcaggc gtagcaacca
3361 ggcgtttaag ggcaccaata actgccttaa aaaaattacg ccccgccctg ccactcatcg
3421 cagtactgtt gtaattcatt aagcattctg ccgacatgga agccatcaca aacggcatga
3481 tgaacctgaa tcgccagcgg catcagcacc ttgtcgcctt gcgtataata tttgcccatg
3541 gtgaaaacgg gggcgaagaa gttgtccata ttggccacgt ttaaatcaaa actggtgaaa
3601 ctcacccagg gattggctga gacgaaaaac atattctcaa taaacccttt agggaaatag
3661 gccaggtttt caccgtaaca cgccacatct tgcgaatata tgtgtagaaa ctgccggaaa
3721 tcgtcgtggt attcactcca gagcgatgaa aacgtttcag tttgctcatg gaaaacggtg
3781 taacaagggt gaacactatc ccatatcacc agctcaccgt ctttcattgc catacggaat
3841 tccggatgag cattcatcag gcgggcaaga atgtgaataa aggccggata aaacttgtgc
3901 ttatttttct ttacggtctt taaaaaggcc gtaatatcca gctgaacggt ctggttatag
3961 gtacattgag caactgactg aaatgcctca aaatgttctt tacgatgcca ttgggatata
4021 tcaacggtgg tatatccagt gatttttttc tccattttag cttccttagc tcctgaaaat
4081 ctcgataact caaaaaatac gcccggtagt gatcttattt cattatggtg aaagttggaa
4141 cctcttacgt gccgatcaac gtctcatttt cgccaaaagt tggcccaggg cttcccggta
4201 tcaacaggga caccaggatt tatttattct gcgaagtgat cttccgtcac aggtatttat
4261 tcgcgataag ctcatggagc ggcgtaaccg tcgcacagga aggacagaga aagcgcggat
4321 ctgggaagtg acggacagaa cggtcaggac ctggattggg gaggcggttg ccgccgctgc
4381 tgctgacggt gtgacgttct ctgttccggt cacaccacat acgttccgcc attcctatgc
4441 gatgcacatg ctgtatgccg gtataccgct gaaagttctg caaagcctga tgggacataa
4501 gtccatcagt tcaacggaag tctacacgaa ggtttttgcg ctggatgtgg ctgcccggca
4561 ccgggtgcag tttgcgatgc cggagtctga tgcggttgcg atgctgaaac aattatcctg
4621 agaataaatg ccttggcctt tatatggaaa tgtggaactg agtggatatg ctgtttttgt
4681 ctgttaaaca gagaagctgg ctgttatcca ctgagaagcg aacgaaacag tcgggaaaat
4741 ctcccattat cgtagagatc cgcattatta atctcaggag cctgtgtagc gtttatagga
4801 agtagtgttc tgtcatgatg cctgcaagcg gtaacgaaaa cgatttgaat atgccttcag
4861 gaacaataga aatcttcgtg cggtgttacg ttgaagtgga gcggattatg tcagcaatgg
4921 acagaacaac ctaatgaaca cagaaccatg atgtggtctg tccttttaca gccagtagtg
4981 ctcgccgcag tcgagcgaca gggcgaagcc ctcgagatcc cctgccattt ttggggtgag
5041 gccgttcgcg gccgaggggc gcagcccctg gggggatggg aggcccgcgt tagcggccgg
5101 gagggttcga gaaggggggg cacccccctt cggcgtgcgc ggtcacgcgc acagggcgca
5161 gccctggtta aaaacaaggt ttataaatat tggtttaaaa gcaggttaaa agacaggtta
5221 gcggtggccg aaaaacgggc ggaaaccctt gcaaatgctg gattttctgc ctgtggacag
5281 cccctcaaat gtcaataggt gcgcccctca tctgtcagca ctctgcccct caagtgtcaa
5341 ggatcgcgcc cctcatctgt cagtagtcgc gcccctcaag tgtcaatacc gcagggcact
5401 tatccccagg cttgtccaca tcatctgtgg gaaactcgcg taaaatcagg cgttttcgcc
5461 gatttgcgag gctggccagc tccacgtcgc cggccgaaat cgagcctgcc cctcatctgt
5521 caacgccgcg ccgggtgagt cggcccctca agtgtcaacg tccgcccctc atctgtcagt
5581 gagggccaag ttttccgcga ggtatccaca acgccggcgg ccggccgcgg tgtctcgcac
5641 acggcttcga cggcgtttct ggcgcgtttg cagggccata gacggccgcc agcccagcgg
5701 cgagggcaac cagcccggtg agcgtcggaa aggggaattt cgagtgagcg aggaagcacc
5761 agggaacagc acttatatat tctgcttaca cacgatgcct gaaaaaactt cccttggggt
5821 tatccactta tccacgggga tatttttata attatttttt ttatagtttt tagatcttct
5881 tttttagagc gccttgtagg cctttatcca tgctggttct agagaaggtg ttgtgacaaa
5941 ttgccctttc agtgtgacaa atcaccctca aatgacagtc ctgtctgtga caaattgccc
6001 ttaaccctgt gacaaattgc cctcagaaga agctgttttt tcacaaagtt atccctgctt
6061 attgactctt ttttatttag tgtgacaatc taaaaacttg tcacacttca catggatctg
6121 tcatggcgga aacagcggtt atcaatcaca agaaacgtaa aaatagcccg cgaatcgtcc
6181 agtcaaacga cctcactgag gcggcatata gtctctcccg ggatcaaaaa cgtatgctgt
6241 atctgttcgt tgaccagatc agaaaatctg atggcaccct acaggaacat gacggtatct
6301 gcgagatcca tgttgctaaa tatgctgaaa tattcggatt gacctctgcg gaagccagta
6361 aggatatacg gcaggcattg aagagtttcg cggggaagga agtggttttt tatcgccctg
6421 aagaggatgc cggcgatgaa aaaggctatg aatcttttcc ttggtttatc aaacgtgcgc
6481 acagtccatc cagagggctt tacagtgtac atatcaaccc atatctcatt cccttcttta
6541 tcgggttaca gaaccggttt acgcagtttc ggcttagtga aacaaaagaa atcaccaatc
6601 cgtatgccat gcgtttatac gaatccctgt gtcagtatcg taagccggat ggctcaggca
6661 tcgtctctct gaaaatcgac tggatcatag agcgttacca gctgcctcaa agttaccagc
6721 gtatgcctga cttccgccgc cgcttcctgc aggtctgtgt taatgagatc aacagcagaa
6781 ctccaatgcg cctctcatac attgagaaaa agaaaggccg ccagacgact catatcgtat
6841 tttccttccg cgatatcact tccatgacga caggatagtc tgagggttat ctgtcacaga
6901 tttgagggtg gttcgtcaca tttgttctga cctactgagg gtaatttgtc acagttttgc
6961 tgtttccttc agcctgcatg gattttctca tactttttga actgtaattt ttaaggaagc
7021 caaatttgag ggcagtttgt cacagttgat ttccttctct ttcccttcgt catgtgacct
7081 gatatcgggg gttagttcgt catcattgat gagggttgat tatcacagtt tattactctg
7141 aattggctat ccgcgtgtgt acctctacct ggagtttttc ccacggtgga tatttcttct
7201 tgcgctgagc gtaagagcta tctgacagaa cagttcttct ttgcttcctc gccagttcgc
7261 tcgctatgct cggttacacg gctgcggcga gcgctagtga taataagtga ctgaggtatg
7321 tgctcttctt atctcctttt gtagtgttgc tcttatttta aacaactttg cggttttttg
7381 atgactttgc gattttgttg ttgctttgca gtaaattgca agatttaata aaaaaacgca
7441 aagcaatgat taaaggatgt tcagaatgaa actcatggaa acacttaacc agtgcataaa
7501 cgctggtcat gaaatgacga aggctatcgc cattgcacag tttaatgatg acagcccgga
7561 agcgaggaaa ataacccggc gctggagaat aggtgaagca gcggatttag ttggggtttc
7621 ttctcaggct atcagagatg ccgagaaagc agggcgacta ccgcacccgg atatggaaat
7681 tcgaggacgg gttgagcaac gtgttggtta tacaattgaa caaattaatc atatgcgtga
7741 tgtgtttggt acgcgattgc gacgtgctga agacgtattt ccaccggtga tcggggttgc
7801 tgcccataaa ggtggcgttt acaaaacctc agtttctgtt catcttgctc aggatctggc
7861 tctgaagggg ctacgtgttt tgctcgtgga aggtaacgac ccccagggaa cagcctcaat
7921 gtatcacgga tgggtaccag atcttcatat tcatgcagaa gacactctcc tgcctttcta
7981 tcttggggaa aaggacgatg tcacttatgc aataaagccc acttgctggc cggggcttga
8041 cattattcct tcctgtctgg ctctgcaccg tattgaaact gagttaatgg gcaaatttga
8101 tgaaggtaaa ctgcccaccg atccacacct gatgctccga ctggccattg aaactgttgc
8161 tcatgactat gatgtcatag ttattgacag cgcgcctaac ctgggtatcg gcacgattaa
8221 tgtcgtatgt gctgctgatg tgctgattgt tcccacgcct gctgagttgt ttgactacac
8281 ctccgcactg cagtttttcg atatgcttcg tgatctgctc aagaacgttg atcttaaagg
8341 gttcgagcct gatgtacgta ttttgcttac caaatacagc aatagtaatg gctctcagtc
8401 cccgtggatg gaggagcaaa ttcgggatgc ctggggaagc atggttctaa aaaatgttgt
8461 acgtgaaacg gatgaagttg gtaaaggtca gatccggatg agaactgttt ttgaacaggc
8521 cattgatcaa cgctcttcaa ctggtgcctg gagaaatgct ctttctattt gggaacctgt
8581 ctgcaatgaa attttcgatc gtctgattaa accacgctgg gagattagat aatgaagcgt
8641 gcgcctgtta ttccaaaaca tacgctcaat actcaaccgg ttgaagatac ttcgttatcg
8701 acaccagctg ccccgatggt ggattcgtta attgcgcgcg taggagtaat ggctcgcggt
8761 aatgccatta ctttgcctgt atgtggtcgg gatgtgaagt ttactcttga agtgctccgg
8821 ggtgatagtg ttgagaagac ctctcgggta tggtcaggta atgaacgtga ccaggagctg
8881 cttactgagg acgcactgga tgatctcatc ccttcttttc tactgactgg tcaacagaca
8941 ccggcgttcg gtcgaagagt atctggtgtc atagaaattg ccgatgggag tcgccgtcgt
9001 aaagctgctg cacttaccga aagtgattat cgtgttctgg ttggcgagct ggatgatgag
9061 cagatggctg cattatccag attgggtaac gattatcgcc caacaagtgc ttatgaacgt
9121 ggtcagcgtt atgcaagccg attgcagaat gaatttgctg gaaatatttc tgcgctggct
9181 gatgcggaaa atatttcacg taagattatt acccgctgta tcaacaccgc caaattgcct
9241 aaatcagttg ttgctctttt ttctcacccc ggtgaactat ctgcccggtc aggtgatgca
9301 cttcaaaaag cctttacaga taaagaggaa ttacttaagc agcaggcatc taaccttcat
9361 gagcagaaaa aagctggggt gatatttgaa gctgaagaag ttatcactct tttaacttct
9421 gtgcttaaaa cgtcatctgc atcaagaact agtttaagct cacgacatca gtttgctcct
9481 ggagcgacag tattgtataa gggcgataaa atggtgctta acctggacag gtctcgtgtt
9541 ccaactgagt gtatagagaa aattgaggcc attcttaagg aacttgaaaa gccagcaccc
9601 tgatgcgacc acgttttagt ctacgtttat ctgtctttac ttaatgtcct ttgttacagg
9661 ccagaaagca taactggcct gaatattctc tctgggccca ctgttccact tgtatcgtcg
9721 gtctgataat cagactggga ccacggtccc actcgtatcg tcggtctgat tattagtctg
9781 ggaccacggt cccactcgta tcgtcggtct gattattagt ctgggaccac ggtcccactc
9841 gtatcgtcgg tctgataatc agactgggac cacggtccca ctcgtatcgt cggtctgatt
9901 attagtctgg gaccatggtc ccactcgtat cgtcggtctg attattagtc tgggaccacg
9961 gtcccactcg tatcgtcggt ctgattatta gtctggaacc acggtcccac tcgtatcgtc
10021 ggtctgatta ttagtctggg accacggtcc cactcgtatc gtcggtctga ttattagtct
10081 gggaccacga tcccactcgt gttgtcggtc tgattatcgg tctgggacca cggtcccact
10141 tgtattgtcg atcagactat cagcgtgaga ctacgattcc atcaatgcct gtcaagggca
10201 agtattgaca tgtcgtcgta acctgtagaa cggagtaacc tcggtgtgcg gttgtatgcc
10261 tgctgtggat tgctgctgtg tcctgcttat ccacaacatt ttgcgcacgg ttatgtggac
10321 aaaatacctg gttacccagg ccgtgccggc acgttaaccg ggctgcatcc gatgcaagtg
10381 tgtcgctgtc gacgagctcg cgagctcgga catgaggttg ccccgtattc agtgtcgctg
10441 atttgtattg tctgaagttg tttttacgtt aagttgatgc agatcaatta atacgatacc
10501 tgcgtcataa ttgattattt gacgtggttt gatggcctcc acgcacgttg tgatatgtag
10561 atgataatca ttatcacttt acgggtcctt tccggtgatc cgacaggtta cggggcggcg
10621 acctcgcggg ttttcgctat ttatgaaaat tttccggttt aaggcgtttc cgttcttctt
10681 cgtcataact taatgttttt atttaaaata ccctctgaaa agaaaggaaa cgacaggtgc
10741 tgaaagcgag ctttttggcc tctgtcgttt cctttctctg tttttgtccg tggaatgaac
10801 aatggaagtc cgagctcatc gctaataact tcgtatagca tacattatac gaagttatat
10861 tcgatgcggc ctagtcatgc cccgcgccca ccggaaggag ctgactgggt tgaaggctct
10921 caagggcatc ggtcgagatc ccggtgccta atgagtgagc taacttacat taattgcgtt
10981 gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc cagctgcatt aatgaatcgg
11041 ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgccag ggtggttttt cttttcacca
11101 gtgagacggg caacagctga ttgcccttca ccgcctggcc ctgagagagt tgcagcaagc
11161 ggtccacgct ggtttgcccc agcaggcgaa aatcctgttt gatggtggtt aacggcggga
11221 tataacatga gctgtcttcg gtatcgtcgt atcccactac cgagatatcc gcaccaacgc
11281 gcagcccgga ctcggtaatg gcgcgcattg cgcccagcgc catctgatcg ttggcaacca
11341 gcatcgcagt gggaacgatg ccctcattca gcatttgcat ggtttgttga aaaccggaca
11401 tggcactcca gtcgccttcc cgttccgcta tcggctgaat ttgattgcga gtgagatatt
11461 tatgccagcc agccagacgc agacgcgccg agacagaact taatgggccc gctaacagcg
11521 cgatttgctg gtgacccaat gcgaccagat gctccacgcc cagtcgcgta ccgtcttcat
11581 gggagaaaat aatactgttg atgggtgtct ggtcagagac atcaagaaat aacgccggaa
11641 cattagtgca ggcagcttcc acagcaatgg catcctggtc atccagcgga tagttaatga
11701 tcagcccact gacgcgttgc gcgagaagat tgtgcaccgc cgctttacag gcttcgacgc
11761 cgcttcgttc taccatcgac accaccacgc tggcacccag ttgatcggcg cgagatttaa
11821 tcgccgcgac aatttgcgac ggcgcgtgca gggccagact ggaggtggca acgccaatca
11881 gcaacgactg tttgcccgcc agttgttgtg ccacgcggtt gggaatgtaa ttcagctccg
11941 ccatcgccgc ttccactttt tcccgcgttt tcgcagaaac gtggctggcc tggttcacca
12001 cgcgggaaac ggtctgataa gagacaccgg catactctgc gacatcgtat aacgttactg
12061 gtttcacatt caccaccctg aattgactct cttccgggcg ctatcatgcc ataccgcgaa
12121 aggttttgcg ccattcgatg gtgtccggga tctcgacgct ctcccttatg cgactcctgc
12181 attaggaagc agcccagtag taggttgagg ccgttgagca ccgccgccgc aaggaatggt
12241 gcatgtaagg agatggcgcc caacagtccc ccggccacgg ggcctgccac catacccacg
12301 ccgaaacaag cgctcatgag cccgaagtgg cgagcccgat cttccccatc ggtgatgtcg
12361 gcgatatagg cgccagcaac cgcacctgtg gcgccggtga tgccggccac gatgcgtccg
12421 gcgtagagga tcgagatcga tctcgatccc gcgaaattaa tacgactcac tata

货号 产品名称 规格 库存 价格 数量 购买
ZL-pKD46-Tet-2ug pKD46-Tet大肠杆菌基因编辑质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3485-3ug pGOV4大肠质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2209-2ug pRSETB大肠表达质粒 2ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3487-3ug pE2-Crimson大肠荧光质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3270-3ug pFLPo质粒(Plasmid #13792) 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3344-3ug 6-His-MBP-TEV-FnCpf1大肠敲除质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1828-5ug pCDNA3.1-GST 哺乳pCDNA系列表达 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3112-3ug pCANTAB-5E(非空载)噬菌体展示质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1578-5ug pC013-Twinstrep-SUMO-huLwCas13a大肠敲除质粒 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL3486-3ug pMal-T-Avi-His/BirA大肠表达质粒 3ug

立即咨询

+ -
KL-ZL2440-5ug pJYS1Ptac大肠敲除质粒 (Plasmid #85545) 5ug

立即咨询

+ -
KL-ZL1699-2ug pRE112大肠自杀质粒 2ug

立即咨询

+ -